Glasfasader


Ö-Metalls glasfasader byggs med ett helt nytt system vilket minimerar kallras från fönster ramar mellan glasen då ingen metall eller plast finns här.


Genom att inte använda metallramar uppnår vi väldigt låga U-Värden, förmodligen marknadens lägsta.


På insidan glaspartiet står stolpar vilka håller glasen på plats, dessa är klädda med Rostfri plåt ihopsvetsade med liggande stolpar. Plåtar och svetsar är polerade för hand till yacht finish standard.


Glasfasaderna ritas in på er konstruktions ritning tillsammans i förening med er byggherre.


För mer information, vänligen kontakta oss.

  • Glasfasader

       Göteborgs Vattenskärningsteknik AB, Östra Hamnen 18,  475 42  Hönö,  Sweden     +4631969691    info@ometall.se