Custom made
  • Toppvindrutor Custom made

Här följer några exempel på tillverkning av toppvindrutor för:

Mätningen från varvet är skannad och överförd till oss på CAD.

Jigg tillverkad för bästa passform.


Underliggare på plats.

Masonitmall tillverkad för glasbeställning.

 Arcoa varv i Italien

  

              Göteborgs Vattenskärningsteknik AB, Östra Hamnen 18,  475 42  Hönö,  Sweden     +4631969691    info@ometall.se

Färdig båt

Färdig båt

Färdig båt

Byggnation av Phantom 34S

Rostfri toppvindruta med dörr i mitten samt skjutbart kapell med cabriolet-lösning.

Byggnation av vindruta/targabåge till Vindy


Plattoval överliggare tillverkad och tillpassad.

Glas monterat.

Glas kommit till fabrik.

Båt innan ruta.